Crnojevic Dental Studio
Willkommen zur www.Zahnimplantate-Kroatien.eu
Deutsch
Hrvatski

Dr. Blaženko Crnojević , DDS

Završen stomatološki fakultet u Zagrebu, Brojni kursevi i seminari sa svih područja stomatologije ( više od 150 internacionalnog karaktera ), demonstrator za više vodećih međunarodnih tvrtki sa područja dentala ( GC, MEINSINGER, COLTENE, KAVO) , predavač sa područja dentalne implantologije, protetskih materijala, funkcijske dijagnostike i terapije , moderator internacionalnih kongresa , međunarodna interdisciplinarna suradnja .

Funkcija u timu : izvršni medikus ( sva područja ), analitičar, marketing, korespodencija, organizacija rada.

Dr. Karmela Kopčić , DDS

Zavšen stomatološki fakultet u Zagrebu, brojni kursevi i seminari sa područja Funkcijske dijagnostike i terapije, protetike i konzervative (Njemačka, Finska, Hrvatska .          

Funkcija u timu : Izvršni medikus, analitičar, marketing, korespodencija

Dr, Ivan Malić , DDS

Zavšen stomatološki fakultet u Zagrebu, brojni kursevi i seminari sa područja Funkcijske dijagnostike i terapije, protetike i konzervative ( Švicarska, Njemačka, Hrvatska.

Funkcija u timu : izvršni medikus ( sva područja )

Dr. Ana Šinković, DDS

Zavšen stomatološki fakultet u Zagrebu, brojni kursevi i seminari sa područja Funkcijske dijagnostike i terapije, protetike i konzervative ( Švicarska, Njemačka, Hrvatska.

Funkcija u timu : asistencija, izvršni medikus ( sva područja ), korespodencija

Marijana Tatomir

Završena škola za stomatološkog asistenta u Berlinu, doedukacija za higijeničara u CDS-u. Govorno područje : Njemački i Engleski jezik.

Funkcija u timu : Korespodencija, asistencija ( kirurška, ortodontska, protetska ), administrativni poslovi

Vesna Špoljarević

Završena srednja medicinska škola u Zagrebu. Doedukacija u CDS-u za stomatološku asistenciju i higijeničara. Govorno područje : Englenski jezik.

Funkcija u timu: korespodencija, asistencija ( kirurška , ortodontska )

Slide
Neuigkeiten